home

Procedury wykonywania lotów

Procedury wykonywania lotów

Lądowisko Żerniki Gądki położone jest w MATZ/MCTR EPKS. Każdorazowo przed rozpoczęciem operacji lotniczych z lądowiska Żerniki należy zapoznać się z AUP/UUP zwracając uwagę na aktywność MATZ/MCTR EPKS lub uzyskać informację z Biura Odpraw Załóg EPKS lub FIS Poznań o zajętości i klasyfikacji w/w przestrzeni.

Wszystkie statki powietrzne przylatujące na lądowisko w Żernikach muszą uprzednio przed wlotem do MATZ/MCTR odebrać komunikat ATIS (128,725) i nawiązać kontakt z Krzesiny TWR przed granicą MATZ/MCTR EPKS. Wlot następuje tylko przez określone punkty (MIKE, KILO, ZULU, ECHO lub SIERRA). Po otrzymaniu zgody od kontrolera ruchu lotniczego w Krzesinach można przekroczyć granicę MATZ/MCTR i wykonać podejście do pasa 06 lub 24 w Żernikach.

W MATZ/MCTR EPKS nie wolno wykonywać lotów VFR wyżej niż 1500 ft według ciśnienia QNH,ze względu na TMA (można spotkać się z sytuacją, że kontroler z EPKS TWR poda zezwolenie na mniejszą wysokość). Podejście do pasa 06 i 24 wykonuje się tylko z kręgu południowego. Szczególną uwagę należy zwrócić przy podejściu do pasa 06, ze względu na wysokie przeszkody i drogę szybkiego ruchu znajdującą się pod progiem pasa.