Do licencji PPL(A)

Szkolenie do licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A)

Licencja pilota samolotowego turystycznego PPL(A) uprawnia do wykonywania bez wynagrodzenia czynności pilota dowódcy samolotów w operacjach niekomercyjnych. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Każda z nich zakończona jest egzaminem państwowym.

IMG_8316

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • ukończony 17 rok życia (kandydaci, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie licencji),
 • ważne badania lotniczo – lekarskie, co najmniej klasy 2.

Terminy szkoleń:

Organizacja szkolenia teoretycznego jak i praktycznego w naszym ośrodku jest możliwa w dowolnym terminie, przez 365 dni w roku.

Szkolenie teoretyczne:

Szkolenie teoretyczne składa się ze 100 godzin wykładów i ćwiczeń w trybie korespondencyjnym, z następujących przedmiotów:

 • Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego,
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia,
 • Meteorologia,
 • Łączność,
 • Zasady lotu,
 • Procedury operacyjne,
 • Osiągi i planowanie lotu,
 • Ogólna wiedza o statku powietrznym,
 • Nawigacja.

W naszym ośrodku nastawiamy się na organizację szkolenia teoretycznego w trybie indywidualnym (starając się tym samym dopasować do możliwości czasowych kandydata). Zajęcia stacjonarne na lotnisku organizujemy zarówno w dni robocze jak i weekendy. Naszym kursantom oferujemy następujące rodzaje szkoleń:

Rodzaj kursu Ilość godzin szkolenia: Koszt całkowity (brutto):
Kurs korespondencyjny 14/86 14 godzin szkolenia stacjonarnego / 86 godzin samokształcenia 2 829 PLN
Kurs korespondencyjny 30/70 30 godzin szkolenia stacjonarnego / 70 godzin samokształcenia 5 535 PLN

 

UWAGI:

1)      Powyższe ceny obejmują zajęcia indywidualne z instruktorem szkolenia teoretycznego,
2)      Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia o innej proporcji godzin szkolenia stacjonarnego i samokształcenia, według preferencji danego kandydata,

3) Współpracujemy także ze szkołą lotniczą Avioner, oferującą kursy teoretyczne na licencję pilota online:

Kandydaci, którzy zdecydują się na odbycie szkolenia teoretycznego jak i praktycznego w naszym ośrodku mogą dodatkowo odbyć szkolenie do PPL(A) w systemie równoległym (tzn. szkolenie teoretyczne jest realizowane równocześnie ze szkoleniem praktycznym).

Po zakończonym szkoleniu teoretycznym i zaliczonym egzaminie wewnętrznym wystawiamy zaświadczenie upoważniające do złożenia wniosku o państwowy egzamin teoretyczny na licencję PPL(A). Egzamin państwowy składa się z 9 przedmiotów, zaliczanych w formie testów komputerowych i odbywa się w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie.

IMG_8422

Szkolenie praktyczne:

Nasz program zakłada min. 45 godzin szkolenia w locie na jednym z naszych samolotów. Każdemu kandydatowi przydzielany jest jeden instruktor prowadzący, odpowiedzialny za prawidłowy przebieg szkolenia. Latamy od wschodu do zachodu słońca, we wszystkie dni tygodnia. Szkolimy także w okresie zimowym, jeżeli warunki meteorologiczne na to pozwalają, utrzymując nasze samoloty w zdatności do lotu przez 365 dni w roku. Nie licząc lotów trasowych, szkolenie odbywa się na naszym własnym, macierzystym lotnisku, wyposażonym w pas asfaltowy. Jego lokalizacja (wojskowa przestrzeń kontrolowana MCTR Krzesiny) pozwala nam m.in. na praktyczny trening wszystkich procedur funkcjonujących dla stref kontrolowanych. Szkolimy na bardzo popularnych na świecie, sprawdzonych przez pokolenia pilotów, samolotach marki Cessna, które ze względu na bardzo wytrzymałą konstrukcję doskonale sprawdzają się w podstawowym szkoleniu lotniczym.

Koszty szkolenia praktycznego uzależnione są od wybranego przez kandydata typu statku powietrznego:

Typ statku powietrznego: Cena za godzinę lotu (brutto):
Cessna 152 816 PLN
Cessna 172 1 194 PLN

 

Zapraszamy do zobaczenia naszej floty!

UWAGI:
1)      Istnieje możliwość zmiany typu samolotu podczas szkolenia praktycznego,
2)      Podana cena szkolenia praktycznego zawiera koszty instruktora, paliwa i VAT.
3)      Na naszym lotnisku nie pobieramy od kandydatów jakichkolwiek dodatkowych opłat za starty i lądowania,
4)      Płatność za szkolenie praktyczne uiszczana jest zwykle w cyklu 10-cio godzinnym („za 10 godzin do przodu”).

Czas trwania szkolenia – zależy przede wszystkim od możliwości czasowych kandydata. W szkoleniu lotniczym bardzo ważnym elementem jest zachowanie ciągłości treningu w powietrzu. Długie i częste przerwy w szkoleniu praktycznym nie są metodyczne i odbijają się prędzej, czy później na osiąganych umiejętnościach. Naszym zdaniem dla osiągnięcia najlepszej efektywności szkolenia podstawowego spotkania powinny odbywać się 2 – 3 razy w tygodniu, a dzienny nalot ucznia powinien wynosić nie więcej niż 1,5 – 2 godzin lotu (powyżej tych wartości zaczynamy odczuwać zmęczenie, odpowiedzialne bezpośrednio za obniżenie poziomu szkolenia). Do tego musimy doliczyć drugie tyle na: teoretyczne przygotowanie do lotu, przerwy w lotach na odpoczynek i wyjaśnienie wszystkich problemów oraz niezbędne omówienia po locie… „Dzień lotny” kandydata to zatem blok 3 – 4 godzin spędzonych na lotnisku.

Egzamin praktyczny do licencji PPL(A) może odbyć się na naszym lotnisku, po zakończonym szkoleniu praktycznym i zaliczeniu państwowych egzaminów teoretycznych. Egzamin praktyczny jest przeprowadzany z wybranym przez kandydata państwowym egzaminatorem i musi trwać nie mniej niż 1,5 godziny lotu. Koszt wynajmu samolotu na egzamin pokrywa kandydat. Po jego pozytywnym zaliczeniu należy złożyć wniosek do nadzoru lotniczego o wydanie licencji.

Dodatkowe koszty związane ze zdobyciem licencji PPL(A) w Polsce to:

1)      konieczność wykonania badań lotniczo lekarskich: cena zależna od aktualnych stawek centrów medycyny lotniczej i klasy badań (rząd wielkości kosztów: 700 – 1800 PLN),
2)      koszt egzaminów teoretycznych w ULC w Warszawie: 458 PLN,
3)      koszt egzaminu praktycznego (opłata na konto ULC): 1215 PLN,
4)      koszt uzyskania Świadectwa Radiooperatora (opłata na konto Urzędu Komunikacji Elektronicznej): 25 PLN,
5)      koszt wydania licencji PPL(A) przez ULC w Polsce: 95 PLN,
6)      koszt wynajmu samolotu na egzamin do licencji PPL(A).

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem szkolenia lotniczego zapraszamy serdecznie do osobistego przyjazdu na nasze lotnisko na spotkanie, na którym będziemy mieli możliwość porozmawiania o nauce latania, prezentacji naszego ośrodka, floty, lotniska oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Prosimy o uprzedni kontakt z biurem lotniska Żerniki. Organizujemy także loty zapoznawcze z poprzedzającym je wykładem teoretycznym, mające na celu demonstrację przyszłemu uczniowi – pilotowi szkolenia lotniczego w praktyce.