CAMO

Jesteśmy certyfikowaną Organizacją Zarządzania Ciągłą Zdatności do Lotu, zatwierdzoną zgodnie z przepisami Part-M. Zajmujemy się głównie prowadzeniem dokumentacji samolotów Cessna serii 100 oraz Aviat Husky, przejmując odpowiedzialność od właścicieli za zdatność statku powietrznego. Swoim klientom oferujemy m.in. następujące usługi:

 • opracowanie i zatwierdzenie Programu Obsługi Technicznej statku powietrznego,
 • zorganizowanie procesu rejestracji statku powietrznego w Polsce,
 • prowadzenie statusów obsługowych i zarządzanie dokumentacją techniczną,
 • koordynowanie planowej obsługi technicznej, wykonania obowiązkowych dyrektyw zdatności oraz wymiany podzespołów o ograniczonej żywotności,
 • nadzór nad ukazującymi się biuletynami serwisowymi,
 • zorganizowanie zatwierdzenia każdej naprawy i modyfikacji,
 • archiwizowanie wszystkich zapisów ciągłej zdatności do lotu,
 • prowadzenie Pokładowego Dziennika Technicznego dla statku powietrznego,
 • wykonywanie przeglądu zdatności do lotu,
 • wydawanie świadectw obsługi technicznej MS,
 • zapewnienie właścicielowi dostępu do wszystkich instrukcji technicznych jego samolotu.

Certyfikat CAMO PL.MG.509