FI(A)

Szkolenie do uprawnienia instruktora szkolenia ogólnego FI(A)

Uprawnienie instruktora szkolenia ogólnego FI(A) upoważnia pilota do prowadzenia praktycznych szkoleń lotniczych. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część praktyczna zakończona jest oceną kompetencji dokonywaną przez upoważnionego egzaminatora.

Wymagania wstępne dla kandydatów:
Kandydat ubiegający się o uprawnienie instruktora szkolenia ogólnego FI(A) musi:

 • mieć ukończone co najmniej 18 lat,
 • posiadać co najmniej licencję oraz, w zależności od przypadku, uprawnienia odpowiednie dla prowadzonego szkolenia w locie,
 • posiadać ważne badania lotniczo – lekarskie, odpowiednie dla posiadanej licencji,
 • posiadać co najmniej 15 godzin czasu lotu w charakterze pilota klasy lub typu statku powietrznego, na którym ma być prowadzone szkolenie w locie, z czego nie więcej niż 7 godzin na urządzeniu FSTD tego typu lub klasy, w stosownych przypadkach lub przejść ocenę kompetencji w odpowiedniej kategorii instruktorskiej na tej klasie lub typie statku powietrznego,
 • posiadać uprawnienia do wykonywania czynności pilota dowódcy na statku powietrznym podczas prowadzenia szkolenia w locie (w zakresie klasy / typu samolotu i wariantu),
 • odbyć 10 godzin szkolenia w locie według wskazań przyrządów na odpowiedniej kategorii statku powietrznego, z czego nie więcej niż 5 godzin czasu ćwiczeń na ziemi według wskazań przyrządów na urządzeniu FSTD,
 • wykonać 20 godzin lotu nawigacyjnego VFR w charakterze pilota dowódcy na odpowiedniej kategorii statku powietrznego,
 • posiadać co najmniej licencję CPL(A), lub
 • posiadać co najmniej licencję PPL(A) oraz:
  – spełnić wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej dla licencji CPL, z wyjątkiem instruktora FI(A) szkolącego jedynie do licencji LAPL(A), oraz
  – wykonać co najmniej 200 godzin czasu lotu na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, z czego 150 godzin w charakterze pilota dowódcy,
 • wykonać co najmniej 30 godzin czasu lotu na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z czego 5 godzin musi być wykonane w okresie 6 miesięcy poprzedzających lot kontrolny określony w FCL.930.FI lit. a),
 • wykonać lot nawigacyjny VFR w charakterze pilota dowódcy, w tym lot na odległość co najmniej 540 km (300 mil morskich), w trakcie którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 różnych lotniskach,
 • w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie szkolenia, musi zaliczyć lot kontrolny z instruktorem FI uprawnionym zgodnie z FCL.905.FI lit. i), którego celem jest ocena, czy może ona rozpocząć szkolenie. Lot kontrolny jest przeprowadzany w oparciu o zasady kontroli umiejętności dla uprawnienia na klasę i typ określone w dodatku 9 do Part.FCL.

IMG_8324

Terminy szkoleń:

Organizacja szkolenia teoretycznego jak i praktycznego w naszym ośrodku jest możliwa w dowolnym terminie, przez 365 dni w roku.

Szkolenie teoretyczne:

Szkolenie teoretyczne składa się ze 125 godzin wykładów i ćwiczeń w trybie stacjonarnym, przeprowadzanych na naszym lotnisku. Zwykle organizujemy je w formie grupowej, zarówno w dni robocze jak i weekendy (w zależności od możliwości czasowych kandydatów). Koszty szkolenia teoretycznego uzależnione są od liczebności danej grupy.

Szkolenie praktyczne:

Składa się z min. 30 godzin szkolenia w locie (w dzień i w nocy) na jednym z naszych samolotów. Podczas szkolenia skupiamy się przede wszystkim na wyćwiczeniu stosowania prawidłowych metod i technik szkolenia w powietrzu przyszłego instruktora. Nasi instruktorzy do uprawnienia FI(A) są dostępni na lotnisku 24/7.

Koszty szkolenia praktycznego uzależnione są od wybranego przez kandydata typu statku powietrznego:

Typ statku powietrznego: Cena za godzinę lotu (netto):
Cessna 152 750 PLN
Cessna 172 1 100 PLN

Zapraszamy do zobaczenia naszej floty!

UWAGI:

1) Szkolenie do zawodowego wykonywania czynności lotniczych jest zwolnione z VAT,
2) Podana cena szkolenia praktycznego zawiera koszty instruktora i paliwa. Na naszym lotnisku nie pobieramy od kandydatów jakichkolwiek dodatkowych opłat za starty i lądowania,
3) Płatność za szkolenie praktyczne uiszczana jest zwykle w cyklu 10-cio godzinnym („za 10 godzin do przodu”).

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, wątpliwości lub chęci rozpoczęcia szkolenia prosimy o kontakt z biurem lotniska Żerniki.