Procedury wykonywania lotów

Ogólne procedury wykonywania lotów:

  • Każdy lot statku powietrznego w MCTR Krzesiny wymaga uprzedniej koordynacji i zezwolenia Krzesiny TWR,
  • Loty statków powietrznych operujących z/do lotniska Żerniki w przestrzeni MCTR Krzesiny mogą być wykonywane wyłącznie jako loty VFR,
  • Wlot w MCTR Krzesiny możliwy jest pod warunkiem posiadania i utrzymywania dwustronnej łączności radiowej na częstotliwości VHF Krzesiny TWR,
  • Jeżeli Krzesiny TWR nie ustali inaczej, wlot i opuszczenie MCTR Krzesiny odbywa się przez opublikowane punkty VFR dla lotniska EPKS,
  • Załogi statków powietrznych wykonujących loty w MCTR Krzesiny stosują nastawy wysokościomierza wg ciśnienia QNH,
  • Wlot w MCTR Krzesiny możliwy jest pod warunkiem wcześniejszego złożenia planu lotu (FPL) na adres EPWWZPZX oraz do Biura Odpraw Załóg,
  • Loty z/do lotniska Żerniki w kierunku do/z punktu SIERRA (który znajduje się w CTR EPPO) odbywają się po południowej stronie lotniska EPKS w celu zapewnienia wymaganej separacji poziomej od przestrzeni kontrolowanej CTR Poznań – Ławica.
  • Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR może otrzymać, w razie konieczności, polecenie oczekiwania nad następującymi punktami VFR: ECHO, KILO, MIKE, ZULU.