Do IR(A)/SE

Szkolenie praktyczne do uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań przyrządów IR(A)/SE

Uprawnienie IR(A)/SE upoważnia pilota do wykonywania lotów według przepisów IFR na samolotach jednosilnikowych. ATO oferuje możliwość przeprowadzenia szkolenia praktycznego (na symulatorze / samolocie jednosilnikowym), które zakończone jest egzaminem praktycznym przeprowadzonym przez upoważnionego egzaminatora.

Wymagania wstępne dla kandydatów:
Kandydat ubiegający się o szkolenie praktyczne do uprawnienia IR(A)/SE musi:

  • posiadać licencję CPL(A), lub
  • posiadać co najmniej licencję PPL(A) oraz:
  • uprawnienia do wykonywania lotów nocnych, zgodnie z FCL.810, jeżeli uprawnienia IR będą wykorzystywane w nocy, lub
  • licencję ATPL na inną kategorię statków powietrznych,
  • posiadać ważne badania lotniczo – lekarskie, odpowiednie dla posiadanej licencji,
  • posiadać co najmniej 50 godzin lotów nawigacyjnych w charakterze pilota dowódcy samolotu, motoszybowca turystycznego, śmigłowca lub sterowca, z czego co najmniej 10 godzin na statku powietrznym odpowiedniej kategorii,
  • ukończyć szkolenie teoretyczne oraz zaliczyć egzamin teoretyczny na uprawnienie IR(A) lub do licencji ATPL(A)
  • posiadać potwierdzoną znajomość języka angielskiego na poziomie 4 lub wyższym, zgodnie z przepisami Part FCL.

Terminy szkoleń:

Organizacja szkolenia praktycznego w naszym ośrodku jest możliwa w dowolnym terminie, przez 365 dni w roku.

Szkolenie teoretyczne:

W chwili obecnej nie oferujemy szkolenia teoretycznego do uprawnienia IR(A).

Szkolenie praktyczne:

Prowadzone jest na symulatorze FNPT II oraz na samolocie jednosilnikowym tłokowym (Cessna 172) i składa się z dwóch modułów:

  • podstawowego(*), obejmującego 5 h szkolenia na symulatorze oraz 5 FH szkolenia na samolocie,
  • proceduralnego, obejmującego 10 h szkolenia na symulatorze oraz 30 FH szkolenia na samolocie.

(*) Kandydatom posiadającym licencję CPL(A) lub zaświadczenie o ukończeniu podstawowego modułu szkolenia do lotów według wskazań przyrządów zalicza się moduł podstawowy.

Koszty szkolenia praktycznego:

Typ statku powietrznego / FNPT II: Cena za godzinę lotu (netto):
FNPT II Alsim 460,00 PLN (bez instruktora)
Cessna 172 SP-CES 1 100,00 PLN

Zapraszamy do zobaczenia naszej floty!

UWAGI:

1) Szkolenie do zawodowego wykonywania czynności lotniczych jest zwolnione z VAT,
2) Na naszym lotnisku nie pobieramy od kandydatów jakichkolwiek dodatkowych opłat za starty i lądowania.

W przypadku dodatkowych pytań, wątpliwości lub chęci rozpoczęcia szkolenia prosimy o kontakt z biurem lotniska Żerniki.