CRI(A)/SE

Szkolenie do uprawnienia instruktora na klasę samolotów jednosilnikowych CRI(A)/SE

Uprawnienie instruktora na klasę samolotów jednosilnikowych CRI(A)/SE upoważnia pilota do prowadzenia praktycznych szkoleń lotniczych w zakresie wydawania, przedłużania lub wznawiania ważności uprawnień na klasę lub typ samolotów z załogą jednoosobową, z wyjątkiem samolotów skomplikowanych o wysokich osiągach z załogą jednoosobową. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część praktyczna zakończona jest oceną kompetencji dokonywaną przez upoważnionego egzaminatora.

Wymagania wstępne dla kandydatów:
Kandydat ubiegający się o uprawnienie instruktora CRI(A)/SE musi:

  • mieć ukończone co najmniej 18 lat,
  • posiadać co najmniej licencję oraz, w zależności od przypadku, uprawnienia odpowiednie dla prowadzonego szkolenia w locie,
  • posiadać ważne badania lotniczo – lekarskie, odpowiednie dla posiadanej licencji,
  • posiadać co najmniej 15 godzin czasu lotu w charakterze pilota klasy lub typu statku powietrznego, na którym ma być prowadzone szkolenie w locie, z czego nie więcej niż 7 godzin na urządzeniu FSTD tego typu lub klasy, w stosownych przypadkach lub przejść ocenę kompetencji w odpowiedniej kategorii instruktorskiej na tej klasie lub typie statku powietrznego,
  • posiadać uprawnienia do wykonywania czynności pilota dowódcy na statku powietrznym podczas prowadzenia szkolenia w locie (w zakresie klasy / typu samolotu i wariantu),
  • w przypadku samolotów jednosilnikowych wykonać co najmniej:
    – 300 godzin czasu lotu w charakterze pilota samolotów,
    – 30 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy odpowiedniej klasy lub typu samolotu.

IMG_9611

Terminy szkoleń:

Organizacja szkolenia teoretycznego jak i praktycznego w naszym ośrodku jest możliwa w dowolnym terminie, przez 365 dni w roku.

Szkolenie teoretyczne:

Szkolenie teoretyczne składa się z 35 godzin wykładów i ćwiczeń w trybie stacjonarnym, przeprowadzanych na naszym lotnisku. Zwykle organizujemy je w formie indywidualnej, zarówno w dni robocze jak i weekendy (w zależności od możliwości czasowych kandydatów). Koszty szkolenia teoretycznego wyceniane są indywidualnie.

Szkolenie praktyczne:

Składa się z min. 3 godzin szkolenia w locie z instruktorem na samolotach jednosilnikowych tłokowych.

Koszty szkolenia praktycznego uzależnione są od wybranego przez kandydata typu statku powietrznego:

Typ statku powietrznego: Cena za godzinę lotu (netto):
Cessna 152 750,00 PLN
Cessna 172 1 100,00 PLN
Cessna 172 amphibian floatplane 322,95 EUR

Zapraszamy do zobaczenia naszej floty!

UWAGI:
1) Szkolenie do zawodowego wykonywania czynności lotniczych jest zwolnione z VAT,
2) Podana cena szkolenia praktycznego zawiera koszty instruktora i paliwa. Na naszym lotnisku nie pobieramy od kandydatów jakichkolwiek dodatkowych opłat za starty i lądowania,

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, wątpliwości lub chęci rozpoczęcia szkolenia prosimy o kontakt z biurem lotniska Żerniki.