Certyfikat Operatora Lotniczeo AOC

20

W dniu dzisiejszym BIERNAT s.j. otrzymał od Prezesa ULC Certyfikat Operatora Lotniczego AOC,

nr PL-030A/13.